Què és?

El Consell dels Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l’Ajuntament. Un dels seus objectius principals és donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó en tots els aspectes relacionats el poble.

Quines finalitats té?

  • Potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent possible el debat sobre la vida del poble.
  • Promoure un escenari que esdevingui educatiu a la vegada que participatiu.
  • Promoure un espai on els infants es puguin expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors democràtics.
  • Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
  • Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb el poble, desenvolupant així una major sensibilitat cap a la relació entre poble i infant.

Com funciona?

  • El Consell dels Infants i Adolescents de Castelló d’Empúries està format per tot l’alumnat de 5è i 1r d’eso de les escoles i els instituts de Castelló d’Empúries.
  • Les decisions es prenen per consens. És a dir, les propostes del Consell han de ser compartides per tots els nens i nenes de 5è i 1r d’eso del poble.
  • El Consell està format també pels representants, que es troben fora de l’horari lectiu en les trobades de representants. Hi ha un representant de cada classe de 5è i 1r d’eso. En aquestes trobades s’hi sumen els representants del curs passat, que ara cursen 6è i 2n d’eso (el càrrec de representant té una durada de 2 anys).
  • El ple del Consell dels Infants i Adolescents es convoca de forma ordinària un cop a l’any, durant el segon o tercer trimestre, i també es pot convocar de forma extraordinària a petició de l’alcalde o d’1/3 dels representants.
  • A més de reunir-se i parlar de temes del poble, el Consell dels Infants i Adolescents podrà escollir dos representants pel Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de Catalunya (CNIAC), que també es reuneix anualment per coordinar tots els consells d’infants que hi ha al nostre país.

Per a més informació:

Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament (972 25 01 65), http://www.castello.cat