El Tema del curs 19-20

Aquest curs, parlem de COM PODEM MILLORAR EL POBLE!

El Consell d’Infants i Adolescents engega la seva tercera edició. Com cada any, s’escull un tema que serà el que regirà les sessions a l’aula i les trobades de representants, de manera que l’alumnat pugui pensar propostes entorn aquesta temàtica.

Doncs bé, aquest any ens resultava especialment difícil escollir una temàtica, ja que les propostes a treballar eren àmpliament variades i molt diverses. Així que ens vàrem plantejar fer-ho diferent i permetre que la ciutadania més jove del poble, pugués pensar, debatre, proposar i votar, sobre qualsevol aspecte que guardés relació amb l’objectiu principal del Consell d’Infants i Adolescents: millorar el nostre municipi!

Així doncs, aquest curs, esperem rebre idees heterogènies i diferents de com millorar el nostre poble i a la vegada, descobrir quins interessos i necessitats tenen els i les participants.

Som-hi, en tenim moltes ganes! I vosaltres?